header-img

Lokalizacje kontrahenta w programie ERP enova365

Maj 03, 2017 - Anita

Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd.. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM \ Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem:

  • kontrahentów,
  • aktywności lokalizacji.

lokalizacja_kontrahenta6

Więcej


Limity kredytowe, kontrola należności

Marzec 29, 2017 - Anita

W handlu z kontrahentami często pojawia się potrzeba ograniczenia możliwości sprzedaży kontrahentom, którzy zalegają z płatnosciami. Program enova365 posiada proste funkcjonalności umożliwiające ograniczenie takiej sprzedaży tak zwane limity.

Podczas obsługi limitów kontroli podlega przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego oraz przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego. Reakcja systemu na przekroczenie limitu zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownicy z wyższymi uprawnieniami widzą ostrzeżenie podczas zatwierdzania, natomiast użytkownicy z mniejszymi uprawnieniami po prostu nie mogą wystawić dokumentu.

Więcej


Dodawanie kontrahenta podczas wystawiania dokumentu

Marzec 23, 2017 - Anita

Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent).

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok1

Więcej


Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS-BIR

Marzec 17, 2017 - Anita

Od wersji 10.8 dostępna jest nowa bardzo przydatna czynność czynność Dane z GUS-BIR, która umożliwia pobranie aktualnych danych kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Podane w niej dane to dane rejestrowe przedsiębiorstwa.

  • Należy dodać kontrahenta czyli przejść do Kontrahenci i Urzędy \ Kontrahenci.  (kontrahenta można również dodawać wystawiając nowy dokument).
  • Wybrać z paska narzędzi Nowy (Kontrahent).
  • W otwartym formularzu należy podać NIP kontrahenta w polu EU VAT / NIP. Od wersji 12.0 można zamiast niego podawać REGON. Jeśli uzupełniono NIP i REGON, to przy pobieraniu danych uwzględniony będzie tylko NIP.
  • Następnie kliknąć przycisk Dane z GUS-BIR.

Więcej


enova365 już 15 lat na rynku

Luty 02, 2017 - Jakub Bauman

Producent programu enova365 już 15 lat na rynku.
http://www.enova.pl/news-and-events/news/single/enova365-juz-15-lat-na-rynku/
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.