header-img

Zmiana w bramce Ministerstwa Finansów

Lipiec 06, 2017 - Jakub Bauman

Od 1 lipca wprowadzono zmianę protokołu szyfrowania dla bramki Ministerstwa Finansów. Wprowadzono wyższą wersję protokołu komunikacyjnego  TLS 1.2.

Oficjalny komunikat: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/wprowadzenie-protokolu-tls-1-2-w-srodowisku-produkcyjnym-systemu-e-deklaracje-od-dnia-1-07-2017-r

Aby korzystać z bramki z programu enova365 należy zaktualizować program do wersji:

12.3.1 (12.3.6390) z dnia: 30.06.2017 r.

http://www.enova.pl/produkt/aktualizuj-enova/

 


Czy Twój kontrahent jest płatnikiem VAT?

Lipiec 05, 2017 - Jakub Bauman

1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Nowelizacja ta nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT, z tego powodu nieświadomy utraty statusu podmiot nadal może wystawiać faktury VAT swoim kontrahentom.

Niestety odpowiedzialność za przyjęcie lub wystawienie faktury VAT firmie nie będącej czynnym podatkiem VAT może wiązać się z konsekwencjami i sankcjami dla innych przedsiębiorców. Problem weryfikacji aktualnego statusu VAT kontrahentów dotyczy więc wszystkich firm w Polsce.

W programie enova365 wprowadzono funkcję pozwalającą na zweryfikowanie statusu podatnika w bazie VIES. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktarzowym

 

enova365 Status w bazie VIES from enova365 on Vimeo.


Lokalizacje kontrahenta w programie ERP enova365

Maj 03, 2017 - Anita

Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd.. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM \ Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem:

  • kontrahentów,
  • aktywności lokalizacji.

lokalizacja_kontrahenta6

Więcej


Limity kredytowe, kontrola należności

Marzec 29, 2017 - Anita

W handlu z kontrahentami często pojawia się potrzeba ograniczenia możliwości sprzedaży kontrahentom, którzy zalegają z płatnosciami. Program enova365 posiada proste funkcjonalności umożliwiające ograniczenie takiej sprzedaży tak zwane limity.

Podczas obsługi limitów kontroli podlega przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego oraz przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego. Reakcja systemu na przekroczenie limitu zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownicy z wyższymi uprawnieniami widzą ostrzeżenie podczas zatwierdzania, natomiast użytkownicy z mniejszymi uprawnieniami po prostu nie mogą wystawić dokumentu.

Więcej


Dodawanie kontrahenta podczas wystawiania dokumentu

Marzec 23, 2017 - Anita

Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent).

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok1

Więcej