header-img

Erpit Scan WMS prezentacja procesu

Listopad 23, 2016 - Jakub Bauman

Film pokazujący przykładowy proces wydania zewnętrznego (realizacji zamówienia klienta) przy wsparciu kolektorów.

Użycie kolektorów a właściwie miniaturowych komputerów uzbrojonych w skaner kodów kreskowych umożliwia innowacyjne podejście do wsparcia procesów magazynowych oraz pracy magazynierów. Przedstawiony został najciekawszy proces kolekcji zamówienia, od momentu zwolnienia zamówienia do realizacji aż do wydruku kodów kreskowych na opakowania zbiorcze. Zamówienie w trakcie kolekcji zostaje uzupełnione o numery wydawanych partii, co byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe przy przetwarzaniu danych w modelu „batch” (ładowania kolektora danymi przed procesem i zrzucania danych po procesie). Dane z systemem ERP enova365 wymieniane są przy pomocy webserwisu i sieci bezprzewodowej na bieżąco. Jednocześnie na tych samych towarach przy pomocy kilku kolektorów może pracować kilku operatorów jednocześnie. Za pomocą kolektorów można również generować wybrane dokumenty magazynowe. Wykonanie określonych operacji na kolektorze zmienia stan towarów na magazynie.


Prezentacja rozwiązania Erpit Scan WMS

Listopad 14, 2016 - Jakub Bauman

Dzięki uprzejmości firmy Infotelecom sp. z o.o. w dniu 25 października nasze rozwiązanie WMS zostało zaprezentowane w ramach spotkania z cyklu Biznes Trendy. Projekt Biznes Trendy organizowany jest przez enova365 pod patronatem Dziennika Rzeczpospolita.

Więcej w artykule na stronie enova365: http://www.enova.pl/news-and-events/news/single/ruszyly-biznes-trendy-podsumowanie-spotkan-w-poznaniu-i-lodzi/

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem na stronie Dziennika Reczypospolita: http://www.rp.pl/Transport/310269853-Logistyka-Ruszyly-Biznes-Trendy.html#ap-1

 


Erpit WMS

Październik 21, 2016 - Jakub Bauman

W ramach gospodarki magazynowej możemy wyróżnić ewidencję magazynową realizowaną po to aby znać aktualny stan ilościowy i wartościowy towarów oraz co szczególnie dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie magazynowaniem tak zwane zarządzanie magazynem WMS (Warehouse Management System). WMS mimo, że przede wszystkim dotyczy przedsiębiorstw branży logistycznej może również występować, a co ważniejsze występuje coraz częściej w przedsiębiorstwach innych branż, które widzą konieczność optymalizowania procesów związanych z magazynowaniem. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie ERPIT Sp. z o.o. opracowuje rozwiązanie WMS, które będzie uzupełnieniem systemu ERP enova365.

  1. Celem wprowadzenia specjalizowanych urządzeń z uproszczonym interfacem (kolektory danych) jest przyspieszenia, uproszczenia i wprowadzenia ścisłego obrotu magazynowego (również kontroli partii) w momencie wykonywania operacji magazynowych. Nowoczesne kolektory pozwalają na mobilne wejście między regały i wprowadzanie dokumentów przy pomocy kodów kreskowych już na poziomie kolekcji zamówienia. Kolektory danych połączone za pomocą sieci (np. Wi-Fi) z ERP enova365. Dostępne są także podpowiedzi głosowe. System można skonfigurować pod potrzeby klienta.

 

wms_rys1

Więcej


CSCK – dodatek do programu enova365

Październik 12, 2016 - Jakub Bauman

Dodatek Co Kupiłem Co Sprzedałem umożliwia podejrzenie na karcie kontrahenta, jakie towary bądź usługi od nas zakupił lub nam sprzedał. Stanowi on pewien element charakterystyczny dla oprogramowania typu CRM.

Więcej


Procesy handlowe w enova365

Październik 01, 2016 - Jakub Bauman

Przedstawiamy film prezentujący w jaki sposób program enova365 może wspierać procesy handlowe.

Handel i CRM w enova365 from enova365 on Vimeo.

Oprogramowanie enova365 posiada szereg modułów, które można wykorzystać w organizacji procesów handlowych w przedsiębiorstwie. Wśród nich należy wiemienić:

  • Moduł Handel – umożliwiający obsługę handlową i magazynową
  • Moduł CRM – pozwalający na stworzenie i eksploatację dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu obsługi relacji z kontrahentami
  • Pulpit Kontrahenta – stanowiący platformę B2B (Business to Business)
  • Pulpit Handlowca – przeznaczony dla mobilnego przedstawiciela. Umożliwia dostęp do niezbędnych handlowcowi funkcji dostępnych w module Handel i w module CRM