Warto przeczytać

news-1

Lokalizacje kontrahenta w programie ERP enova365

Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd.. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM \ Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem: kontrahentów, aktywności lokalizacji. (więcej…)
więcej
news-1

Limity kredytowe, kontrola należności

W handlu z kontrahentami często pojawia się potrzeba ograniczenia możliwości sprzedaży kontrahentom, którzy zalegają z płatnosciami. Program enova365 posiada proste funkcjonalności umożliwiające ograniczenie takiej sprzedaży tak zwane limity. Podczas obsługi limitów kontroli podlega przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego oraz przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego. Reakcja systemu na przekroczenie limitu zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownicy z [...]
więcej

Dodawanie kontrahenta podczas wystawiania dokumentu

Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent). (więcej…)
więcej

Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS-BIR

Od wersji 10.8 dostępna jest nowa bardzo przydatna czynność czynność Dane z GUS-BIR, która umożliwia pobranie aktualnych danych kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Podane w niej dane to dane rejestrowe przedsiębiorstwa. Należy dodać kontrahenta czyli przejść do Kontrahenci i Urzędy \ Kontrahenci.  (kontrahenta można również dodawać wystawiając nowy dokument). Wybrać z paska narzędzi Nowy (Kontrahent). W otwartym formularzu należy podać NIP kontrahenta w polu EU [...]
więcej

enova365 jako program dla hurtowni

Program enova365 jest jednym z nowocześniejszych systemów ERP. Posiada on bardzo rozbudowany moduł handlowo-magazynowy, który można skonfigurować dla praktycznie każdego procesu jaki można sobie wyobrazić w hurtowni. Wśród tych opcji konfiguracyjnych można wymienić: możliwość definiowania dokumentów handlowych i magazynowych, możliwość definiowania relacji pomiędzy dokumentami, możliwość zastosowania cech przenoszących lub przetwarzających dodatkowe informacje, możliwość [...]
więcej