O co chodzi?

Miło nam zaprezentować Państwu usługę/produkt dla naszych klientów, w szczególności biur rachunkowych, obsługujących wiele podmiotów a w związku z tym posiadających w instalacji wiele baz danych. W ramach naszej usługi zapewnimy kompleksowe rozwiązanie kopii zapasowych w tzw. chmurze. W ramach rozwiązania nie tylko zapewniamy bezpieczne wyizolowane miejsce na  Państwa dane w „chmurze” ale również nadzorujemy procesy sporządzania kopii zapasowych oraz wyrywkową kontrole jakości sporządzanych kopii. Korzystamy z chmury obliczeniowej Azure firmy Microsoft zapewniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jak uruchamiamy?

Na podstawie ilości i wielkości przetwarzanych przez Państwa baz danych MS SQL ( enova365, Płatnik, 4trans, SuperTacho i  inne MSSQL) szacujemy miesięczny lub roczny koszt. W szczególności biorąc pod uwagę wymaganą przez Państwa liczbę przetrzymywanych kopii szacujemy ilość potrzebnego miejsca i transfer i przedstawiamy ofertę cenową. Następnie podpisujemy umowę zawierającą warunki oraz klauzule poufności i RODO. Po podpisaniu umowy definiujemy dla Państwa obszar na dane tzw. konto storage oraz inne niezbędne struktury. Konto zapewnia izolację Państwa przestrzeni od przestrzeni innych użytkowników. Później przystępujemy do konfiguracji. Definiujemy zasady autoryzacji i instalujemy odpowiednie skrypty, które będą wykonywały kopie do chmury.

Istnieje możliwość zakodowania skryptów jako specjalnie przygotowanych plików wykonywalnych co podnosi bezpieczeństwo, gdyż klucze dostępowe do usługi w chmurze, w odróżnieniu od skryptów, nie są jawnie widoczne.

Jak to działa?

Nasze skrypty/programy są uruchamiane przez standardowe zadania systemowe serwera. Skrypty powinny być uruchamiane w porze nocnej aby ich praca i transfer danych nie były uciążliwe dla użytkowników.

Użytkownik ma możliwość przeglądania i pobierania plików znajdujących się w chmurze wykorzystując oprogramowanie Azure Storage Explorer firmy Microsoft. Jest to standardowy eksporator zasobów znajdujących się w chmurze MS Azure.

Nasi specjaliści okresowo sprawdzają poprawność wykonywania kopii oraz wyrywkowo możliwości ich odtworzenia. W przypadku kopii baz danych programu enova365 dodatkowo możemy sprawdzić, czy odtworzona baza otwiera się w programie (wymagany dostęp do pliku licencyjnego).

Ile to kosztuje?

Cena bazowa rozwiązania do 100 PLN netto za miesiąc. W ramach tej ceny zapewniamy powierzchnię 500 GB na dane oraz nadzór nad działaniem usługi i prawidłowością wykonywania kopii zapasowych.

Jak wdrażamy?

Operacja wdrożenia rozwiązania możliwa jest do wykonania w trybie zdalnym. Po uzyskaniu dostępu do Państwa serwera instalujemy rozwiązanie. Proces jest możliwy do zrealizowania pod nadzorem Państwa informatyka.

Na życzenie kwestie instalacji można pozostawić Państwa służbom informatycznym po uzgodnieniu szczegółów technicznych.