W enova365 istniała już opcja do komunikacji z dotychczasową listą podatników VAT (czynność: Status w bazie VAT MF ). Aby przełączyć komunikację na weryfikację z Białą listą należy wejść w Narzędzia -> Opcje:

Następnie: Kontrahenci i urzędy -> Ogóle. Obszar Status VAT . Opcję Wykaz podatników VAT należy zmienić na Wykaz podatników VAT (Biała lista) Zapisujemy i wychodzimy.

WERYFIKACJA CZY KONTRAHENT JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT


Na liście kontrahentów oraz formularzu kontrahenta dostępne są dwie czynności: Status w bazie VAT MF oraz Status w bazie VAT MF na dzień.
UWAGA: Status w bazie możemy sprawdzić na dowolnie wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzamy podatnika.

Aktualny status kontrahenta możemy sprawdzić z poziomu listy kontrahentów wybierając Status w bazie VAT MF lub wciskając klawisz F7 (co przedstawiono powyżej) lub bezpośrednio na karcie kontrahenta również wybierając Status w bazie VAT MF (kolor czerwony) lub opcje z Czynności (kolor niebieski).

Aktualny status w bazie zobaczymy w sekcji Podmiot – Status w bazie MF.

Po sprawdzeniu statusu na karcie kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat:
Jeśli kontrahent NIE JEST podatnikiem VAT:

Lub jeśli JEST:

Wszystkie zmiany statusu oraz dodatkowe informacje po sprawdzeniu kontrahenta odnajdziemy w Logu informacji:

Na przykład:Przy weryfikacji kontrahenta na wskazany dzień, zaznaczamy kontrahenta na liście kontrahentów i z czynności wybieramy Status w bazie VAT MF na dzień. Czynność tą możemy także wykonać bezpośrednio z karty kontrahenta.

>

Wybieramy datę i zatwierdzamy. Otrzymamy odpowiedni komunikat.

WERYFIKACJA CZY PODANY PRZEZ KONTRAHENTA RACHUNEK WIDNIEJE W WYKAZIE


Weryfikacje rachunku możemy przeprowadzić tylko dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT na TAK.

Weryfikacji rachunku możemy dokonać na dwóch etapach: przygotowania przelewu oraz na etapie eksportu przelewu.

Na etapie przygotowania przelewu jeśli rachunek nie znajduje się w wykazie w logu pokaże się stosowna informacja. Natomiast na etapie eksportu przelewu weryfikowane są dwa elementy:

  • czy rachunek jest w wykazie,
  • czy przelew realizowany jest na kwotę większą niż 15 000 zł.

Mechanizmy te działają w tle.

Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych -> Przelewy udostępniona została dodatkowa czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF. Zaznaczamy przelew.

Po wybraniu tej czynności tak samo jak w przypadku sprawdzania kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat oraz informację w Logu informacji.

Bezpośrednio na formularzu rachunku mamy „ściągę” dotyczącą statusu wraz z datą weryfikacji:

Dodatkowo informacja ta znajduje się również na karcie kontrahenta w zakładce Warunki płatności:

Status rachunku może być określony jako:

  • Zarejestrowany czyli poprawny
  • Niezarejestrowany – błędny numer rachunku dla danego kontrahenta
  • Niezweryfikowany – rachunek nie został jeszcze zweryfikowany
  • Nie podlega weryfikacji – rachunek nie podlega weryfikacji, prefiks rachunku jest inny niż ‚PL’

HISTORIA DOKONYWANYCH WERYFIKACJI


Wszystkie weryfikacje jakich dokonamy zapisywane są w wyznaczonych miejscach.

Historię weryfikacji statusu kontrahenta odnajdziemy wchodząc w kartę kontrahenta, a następnie wybierając zakładkę Historia statusu VAT:

Natomiast historię weryfikacji rachunków bankowych odnajdziemy na karcie kontrahenta przechodząc do zakładki Warunki płatności, wybierając rachunek, otwierając go i przechodząc na zakładkę Historia weryfikacji: