W enova365 istniała już opcja do komunikacji z dotychczasową listą podatników VAT (czynność: Status w bazie VAT MF). Aby przełączyć komunikację na weryfikację z Białą listą należy wejść w „Narzędzia” -> „Opcje”:

biała_lista_prz

Następnie: „Kontrahenci i urzędy” -> „Ogóle”. Obszar „Status VAT”. Opcję „Wykaz podatników VAT” należy zmienić na „Wykaz podatników VAT (Biała lista)”. Zapisujemy i wychodzimy.

biała_lista_prz2

 

 

 

WERYFIKACJA CZY KONTRAHENT JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT


Na liście kontrahentów oraz formularzu kontrahenta dostępne są dwie czynności: Status w bazie VAT MF oraz Status w bazie VAT MF na dzień. 

Uwaga: Status w bazie możemy sprawdzić na dowolnie wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzamy podatnika.

białalista3_prz

Aktualny status kontrahenta możemy sprawdzić z poziomu listy kontrahentów wybierając Status w bazie VAT MF lub wciskając klawisz F7 (co przedstawiono powyżej) lub bezpośrednio na karcie kontrahenta również wybierając Status w bazie VAT MF (kolor czerwony) lub opcje z Czynności (kolor niebieski).

białalista4_prz

Aktualny status w bazie zobaczymy w sekcji „Podmiot” – Status w bazie MF.

Po sprawdzeniu statusu na karcie kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat:

Jeśli kontrahent NIE JEST podatnikiem VAT:

białalista5_prz

Lub jeśli jest:

białalista7_prz

 

Wszystkie zmiany statusu oraz dodatkowe informacje po sprawdzeniu kontrahenta odnajdziemy w Logu:

białalista8_prz

Na przykład:

białalista6_prz

białalista9_prz

 

Przy weryfikacji kontrahenta na wskazany dzień, zaznaczamy kontrahenta na liście kontrahentów i z czynności wybieramy Status w bazie VAT MF na dzień. Czynność tą możemy także wykonać bezpośrednio z karty kontrahenta.

białalista10_prz

Wybieramy datę i zatwierdzamy. Otrzymamy odpowiedni komunikat.

 

 

 

WERYFIKACJA CZY PODANY PRZEZ KONTRAHENTA RACHUNEK WIDNIEJE W WYKAZIE


Weryfikacje rachunku możemy przeprowadzić tylko dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT na TAK.

białalista11_prz

Weryfikacji rachunku możemy dokonać na dwóch etapach: przygotowania przelewu oraz na etapie eksportu przelewu.

Na etapie przygotowania przelewu jeśli rachunek nie znajduje się w wykazie w logu pokaże się stosowna informacja. Natomiast na etapie eksportu przelewu weryfikowane są dwa elementy:

  • czy rachunek jest w wykazie,
  • czy przelew realizowany jest na kwotę większą niż 15 000 zł.

Mechanizmy te działają w tle.

Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych -> Przelewy udostępniona została dodatkowa czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF. Zaznaczamy przelew. 

białalista12_prz

Po wybraniu tej czynności tak samo jak w przypadku sprawdzania kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat oraz informację w Logu.

białalista14_prz

białalista18_prz

Bezpośrednio na formularzu rachunku mamy „ściągę” dotyczącą statusu wraz z datą weryfikacji:

białalista17_prz

Dodatkowo informacja ta znajduje się również na karcie kontrahenta w zakładce „Warunki płatności”:

białalista15_prz

Status rachunku może być określony jako:

  • Zarejestrowany czyli poprawny;
  • Niezarejestrowany – błędny numer rachunku dla danego kontrahenta;
  • Niezweryfikowany – rachunek nie został jeszcze zweryfikowany;
  • Nie podlega weryfikacji – rachunek nie podlega weryfikacji, prefiks rachunku jest inny niż ‚PL’.

 

 

 

HISTORIA DOKONYWANYCH WERYFIKACJI


Wszystkie weryfikacje jakich dokonamy zapisywane są w wyznaczonych miejscach.

Historię weryfikacji statusu kontrahenta odnajdziemy wchodząc w kartę kontrahenta, a następnie wybierając zakładkę Historia statusu VAT:

białalista16_prz

Natomiast historię weryfikacji rachunków bankowych odnajdziemy na karcie kontrahenta przechodząc do zakładki Warunki płatności, wybierając rachunek, otwierając go i przechodząc na zakładkę Historia weryfikacji:

białalista20_prz