W enova365 istniała już opcja do komunikacji z dotychczasową listą podatników VAT (czynność: Status w bazie VAT MF). Aby przełączyć komunikację na weryfikację z Białą listą należy wejść w „Narzędzia” -> „Opcje” -> „Kontrahenci i urzędy” -> „Ogóle”. Obszar „Status VAT”. Opcję „Wykaz podatników VAT” należy zmienić na „Wykaz podatników VAT (Biała lista)”. Zapisujemy i zamykamy.

bialalista_1

 

 

 

WERYFIKACJA CZY KONTRAHENT JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT


Na liście kontrahentów oraz formularzu kontrahenta dostępne są dwie czynności: Status w bazie VAT MF oraz Status w bazie VAT MF na dzień. 

Uwaga: Status w bazie możemy sprawdzić na dowolnie wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzamy podatnika.

bialalista1

Aktualny status kontrahenta możemy sprawdzić z poziomu listy kontrahentów wybierając Status w bazie VAT MF lub wciskając klawisz F7 (co przedstawiono powyżej) lub bezpośrednio na karcie kontrahenta również wybierając Status w bazie VAT MF lub opcje z Czynności.

bialalista6_a

Aktualny status w bazie zobaczymy w sekcji „Podmiot”.

Po sprawdzeniu statusu na karcie kontrahenta otrzymamy stosowną informacje:

Jeśli kontrahent NIE JEST podatnikiem VAT:

bialalista7

Lub jeśli jest:

bialalista8

 

 

Przy weryfikacji kontrahenta na wskazany dzień, zaznaczamy kontrahenta na liście kontrahentów i z czynności wybieramy Status w bazie VAT MF na dzień.

bialalista2

W okienku wybieramy datę oraz zatwierdzamy.

Otrzymamy stosowny komunikat. Jeśli kontrahent w danym dniu nie jest czynnym podatnikiem:

bialalista_2

bialalista9

Lub jeśli jest:

bialalista4

 

 

WERYFIKACJA CZY PODANY PRZEZ KONTRAHENTA RACHUNEK WIDNIEJE W WYKAZIE


Weryfikacje rachunku możemy przeprowadzić tylko dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT na TAK.

bialalista10

Weryfikacji możemy dokonać na dwóch etapach: przygotowania przelewu oraz na etapie eksportu przelewu.

Na etapie przygotowania przelewu jeśli rachunek nie znajduje się w wykazie w logu pokaże się stosowna informacja. Natomiast na etapie eksportu przelewu weryfikowane są dwa elementy:

  • czy rachunek jest w wykazie,
  • czy przelew realizowany jest na kwotę większą niż 15 000 zł.

Mechanizmy te działają w tle.

Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych -> Przelewy udostępniona została dodatkowa czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF. Zaznaczamy przelew. Po wybraniu tej czynności tak samo jak w przypadku sprawdzania kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat oraz informację w logu.

bialalista11

 

Dodatkowo bezpośrednio na formularzu rachunku mamy „ściągę” dotyczącą statusu wraz z datą weryfikacji:

biala_lista4

Status rachunku może być określony jako:

  • Zarejestrowany czyli poprawny;
  • Niezarejestrowany – błędny numer rachunku dla danego kontrahenta;
  • Niezweryfikowany – rachunek nie został jeszcze zweryfikowany;
  • Nie podlega weryfikacji – rachunek nie podlega weryfikacji, prefiks rachunku jest inny niż ‚PL’.

 

 

 

HISTORIA DOKONYWANYCH WERYFIKACJI


Wszystkie weryfikacje jakich dokonamy zapisywane są w wyznaczonych miejscach.

Historię weryfikacji statusu kontrahenta odnajdziemy wchodząc w kartę kontrahenta, a następnie wybierając zakładkę Historia statusu VAT:

bialalista12

Natomiast historię weryfikacji rachunków bankowych odnajdziemy na karcie kontrahenta przechodząc do zakładki Warunki płatności, wybierając rachunek, otwierając go i przechodząc na zakładkę Historia weryfikacji.

biala_lista5