Enova

Zawiadomienie ZAW-NR w enova365

Zawiadomienie ZAW-NR jest to forma zawiadomienia Urzędu Skarbowego o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie należy złożyć w przypadku zapłacenia należności za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie składamy, aby zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy [...]
więcej

Zmiany w deklaracjach podatkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT oraz oświadczeń obowiązujących od początku 2020 roku. Nowe wzory deklaracji podatkowych należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2019 roku. Są to: deklaracje podatkowe: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), [...]
więcej

Możliwość zmiany działania mechanizmu podzielonej płatności w enova365

Obowiązkowa podzielona płatność występuje gdy: płatnik i sprzedawca są podatnikami VAT, pozycje zawierają towary i usługi wrażliwe (oznaczone odpowiednio na kartotece towarowej w bazie), faktura wynosi powyżej 15 000 zł brutto. Przy spełnionych powyższych warunkach, pod numerem faktury sprzedaży umieszczony zostaje napis Mechanizm podzielonej płatności - w celu spełnienia wymagań ustawy. Ma to ma miejsce od 1 listopada 2019r.   W przypadku sytuacji, gdy chcemy [...]
więcej

Indywidualny rachunek podatkowy w enova

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1520) przelewy podatkowe VAT, CIT, PIT realizowane po 1 stycznia 2020 są przekazywane do urzędu skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy. Korzystanie z indywidualnego rachunku jest obowiązkowe, a dokonywanie wpłat na poprzednie rachunki przypisane do danego urzędu skarbowego jest nieprawidłowe. Indywidualny numer rachunku podatkowego pozyskamy na [...]
więcej

Deklaracja VAT-7 20 w enova

Z związku z licznymi zapytaniami odnośnie deklaracji VAT-7 (20), którą należy złożyć za listopad br. Informujemy, że deklaracja ta pojawiła się w najnowszej wersji programu enova365 1912.   Link do pobrania najnowszej wersji enova dla Naszych klientów znajduje się tutaj.
więcej