Firma dorastająca do decyzji o wdrożeniu systemu ERP staje przed decyzją jaki system tego typu wybrać. Na rynku dostępne jest wiele systemów, których producenci deklarują, że są one systemami ERP. W wielu przypadkach można by polemizować lecz nie jest to tematem niniejszego artykułu.

Można śmiało powiedzieć, że system ERP powinien być jak najbardziej dostosowany do potrzeb jak i specyfiki przedsiębiorstwa. Dla niektórych branż sprawdzi się praktycznie każdy system i będzie go można wdrożyć bez potrzeby wprowadzania wielu ustawień konfiguracyjnych. Są jednak branże których specyfika odbiega bardzo od tak zwanego standardu, a potrzeby są bardzo specyficzne. Takie przedsiębiorstwa rozważać nawet mogą zastosowanie systemu dedykowanego napisanego pod ich potrzeby. Jest to jednak droga bardzo kosztowna i zazwyczaj lepiej wybrać jakiś gotowy system, który można w dużym zakresie dostosować.
Systemem, który posiada ogromne możliwości konfiguracyjne jest system enova365. Posiada on co najmniej 4 własności, które to sprawiają.

  1. Mechamizm cech
  2. Mechanizm tasków
  3. Zewnętrzne biblioteki opracowane przez partnerów
  4. Zewnętrzne aplikacje połączone przez tzw. API

Mechanizm cech pozwala w eonova365 utworzyć dodatkowe pola danych dla praktycznie każdego obiektu występującego w programie. Pozwala to na zapisywanie dodatkowych informacji, a jest to tak naprawdę dopiero początek możliwości cech. Cechy mogą być cechami słownikowymi co pozwala tworzyć listy wyboru danych, mogą być referencyjne co pozwala definiować wskazania do innych obiektów systemu. Np. wskazanie docelowego odbiorcy, dla którego kupujemy towar, w dokumencie zakupu. Wreszcie cechy mogą być wyliczane za pomocą definiowanych algorytmów, lub wywoływać zdefiniowane algorytmy. Mechanizmowi cech z algorytmem poświęciłem krótki film: Cecha wyliczana algorytmem w enova
Generalnie możliwości cech w zakresie dostosowywania programu enova365 do potrzeb użytkownika są ogromne. W połączeniu z innymi elementami konfigurowalnymi systemu daje to potężne możliwości. Więcej o cechach

Mechanizm tasków, tzw. wyzwalaczy pozwala przypisywać definiowane akcje do zdarzeń systemu, takich jak np. zatwierdzanie dokumentu. Taki task może np. wywołać akcję wysłania e-maila informującego o zdarzeniu do innej osoby, albo wygenerować przypomnienie, a także wygenerować jakieś inne dokumenty jeśli taką funkcjonalność sobie zaimplementujemy.

Jeżeli mechanizm cech i taksów to nadal za mało to istnieje możliwość opracowania tzw. dodatków do programu. Są one funkcjonalnymi bibliotekami, które program enova ładuje podczas uruchamiania. Pozwalają one na dodanie dowolnych funkcjonalności do programu, a co za tym idzie stworzenia rozwiązań dedykowanych dla konkretnej branży. Będziemy wówczas mogli korzystać ze standardowych funkcji oprogramowania enova i jednocześnie posiadać w programie moduł pozwalający na działanie zgodnie ze specyfiką przedsiębiorstwa. Dla modułów dodatkowych można także utworzyć dodatkowe tabele w bazie programu enova356 co pozwala rozwijać rozwiązanie w sposób praktycznie nieograniczony.

Kolejnym elementem są możliwe do wykonania zewnętrzne aplikacje: okienkowe, webowe, usługi sieciowe, usługi Windows … tu paleta jest możliwości jest spora. Jest to możliwe i stosunkowo proste dzięki temu, że producent programu enova365 udostępna API programu pozwalające zewnętrznym rozwiązaniom na komunikację z programem enova365 na poziomie tzw. logiki biznesowej. Sprawia to że taki zewnętrzny program jest w stanie wykonywać praktycznie to samo co operator systemu, a często jeszcze więcej. Działania te są przeprowadzane w sposób bezpieczny gdyż wykorzystuje się standardowe mechanizmy programu. Nie ma tu niebezpieczeństwa wprowadzenia danych do bazy w sposób nieprawidłowy jak to ma miejsce przy bezpośrednim modyfikowaniu bazy danych przez zewnętrzne aplikacje.

Podsumowując można śmiało powiedzieć, że możliwości w zakresie dostosowania programu enova365 są nieograniczone i można go dostosować do każdej branży. Prawdopodobnie nie zawsze będzie to zasadne ale tu decyzja należy zawsze do klienta.

Oczywiście można obawiać się złożoności i skomplikowania procesu dostosowania ale tu można liczyć na firmy partnerskie wdrażające program enova365 takie jak nasza ERPIT, a w przypadku większych przedsięwzięć lub większej złożoności problemu można zwrócić się do ekspertów z enova.expert.