Podczas wystawiania faktury zakupu, sprzedaży lub innego dokumentu należy zazwyczaj wybrać Kontrahenta. W przypadku gdy nie występuje na dostępnej liście (nie mamy go w systemie) można go dodać wybierając przycisk Nowy (Kontrahent).

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok1

Dane podstawowe kontrahenta w nowo otwartym formularzu można wprowadzać na dwa sposoby:

  • Ręcznie wprowadzać kolejne dane.
    • W polu Kod należy podać unikalny skrócony kod identyfikujący kontrahenta (czyli człon nazwy firmy bez znaków specjalnych i spacji). W celu automatycznej numeracji kodu należy wpisać znak zapytania. W tym przypadku kod zostanie nadany po zapisie formularza.
    • Podać NIP, nazwę, informacje o podmiocie i adresie oraz dane kontaktowe.Przy wprowadzaniu kontrahenta z UE w polu EU VAT/NIP dane wprowadza się bez spacji pomiędzy literami, a cyframi. Dodatkowo w Rodzaj (VAT) należy ustawić unijny.

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok4

O tym czy NIP może się powtórzyć decyduje ustawienie parametru  Weryfikacja powtórzenia NIP w konfiguracji (z paska narzędzi wybrać Narzędzia \ Opcje, w otwartym oknie przejść do Kontrahenci i urzędy \ Ogólne).

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok3

  • Podać NIP lub REGON kontrahenta i skorzystać z przycisku Dane z GUS-BIR. Dane zostaną pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (Opisane w rozdziale… ).

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok2

W kolejnych zakładkach można uzupełnić dodatkowe informacje przykładowo:

  • Warunki płatności służą do ustawiania formy płatności (przelew, gotówka), waluty, ale również limitów kredytowych.
  • Handel gdzie można ustalać ceny indywidualne, nadawać przeceny i rabaty.

Po zaakceptowaniu formularza na liście kontrahentów pojawi się nowo wprowadzony kontrahent.

dodawanie_kontrahenta_przy_wyst_dok5

W oknie formularza FV należy wybrać pozycje i zapisać dokument.

UWAGA!!!

Kontrahent nie zostanie wprowadzony do bazy jeśli dokument nie zostanie zapisany.