Moduł Analizy Wielowymiarowe dodaje do programu enova zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej[1] programu. Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych.

Moduł składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • Mechanizmu tworzenia zdjęć danych operacyjnej bazy danych, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej[2] przeznaczonej do późniejszej analizy.
  • Narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

Możliwości modułu przeznaczone są dla dwojakiego rodzaju użytkowników:

  • Podstawowym są pracownicy analityczni, których zadaniem jest wszechstronne analizowanie danych firmy i przygotowywanie wszelkiego rodzaju zestawień czy raportów dla kadry zarządczej firmy. Są oni w stanie stworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, itp. Korzy- stając, przy tym z narzędzi Microsoft Excel, raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt przez co być bardziej czytelnymi oraz przejrzystymi. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w firmie.
  • Drugi rodzaj użytkowników modułu, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy tj. magazynierzy, księgowi, payrol, itp. Ci pracownicy mogą w wygodny sposób analizować zasoby, za które są odpowiedzialni, poprawiając ich wykorzystanie, czy też znajdując niebezpieczne lub kosztowne dla firmy ścieżki krytyczne. Przykładem może być znajdowanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych wykraczające, elastyczna analiza płatności znajdująca kontrahentów, którzy powinni być nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą, itp.

Reasumując Analizy Wielowymiarowe AWW są wspaniałym narzędziem dla firm i przedsiębiorstw, które w świadomy i nowoczesny sposób chcą zarządzać swoją działalnością.

 

[1] Baza operacyjna jest podstawową bazą danych programu enova, zawierającą dane typu kartotekowego (jak lista kontrahentów, towarów, pracowników), dane typu operacyjne (jak dokumenty, płatności, zapisy księgowe, wypłaty) oraz dane konfiguracyjne (jak definicje dokumentów, magazyny, wydziały, definicje wypłat).

[2] Baza analityczna zawiera kopie danych operacyjnych programu, na której bezpośrednio program enova

nie pracuje, a która wykorzystywana jest do szybkiego tworzenia rozmaitych raportów.