Jak enova365 może pomóc w handlu zbożem?

Dodatek zbożowy to nasze rozwiązanie spełniające w pełni wymagania branży rolniczej i specyfiki handlu zbożem.

Funkcjonalność dodatku zbożowego

 • Rozszerzenie kartotek towarowych.
  Dodatek przewiduje wyodrębnienie grupy towarów "Płody rolne" (nazwa definiowana). Dla towarów z tej grupy można wprowadzić dodatkowe informacje. Są to w szczególności: pożądane parametry oraz definicje potrąceń za ich przekroczenie.
 • Skup zbóż - umowa.
  Dodatek umożliwia realizację procesu zakupu płodów rolnych. Proces rozpoczyna się od sporządzenia umowy, która określa warunki transakcji, oczekiwane parametry oraz potrącenia (tzw. cięcia) jakie zostaną naliczone gdy dostarczony materiał nie spełni oczekiwanych parametrów. Parametry są pobierane z kartotek towarowych, ale mogą być modyfikowane w obrębie umowy gdyby miała mieć niestandardowe warunki. Wszelkie dane umowy są wprowadzane do systemu enova365, są w nim przechowywane i są drukowane w gotowej formie.
 • Skup zbóż - przyjęcie.
  Dodatek umożliwia realizację procesu przyjęcia towaru. W tym procesie przygotowuje się dokumenty przyjęcia zboża. Przyjęcia realizowane są na podstawie istniejącej w systemie umowy. Proces przyjęcia wspierany jest w następujący sposób. Pojazd który dostarcza zboże jest ważony (masa brutto) i pobierane są próbki do badań laboratoryjnych. Po zważeniu masa brutto jest rejestrowana w dokumencie przyjęcia, a pojazd oczekuje na wyniki badań. Gdy wyniki pomiaru są gotowe, są wprowadzane do dokumentu. Następnie operator jednym kliknięciem oblicza potrącenia z ceny (potrącenie z ceny 1 kg). Parametry są utrwalane w dokumencie do wykorzystania w innych operacjach. Jeżeli cena jest zaakceptowana do klienta zboże jest rozładowywane i następuje kolejne ważenie pojazdu (masa tara). Operator zapisuje pomiar w dokumencie i jednym kliknięciem oblicza masę towaru. W tym momencie mamy już obliczoną masę i cenę w pozycji dokumentu. Dalej można wprowadzać kolejne pozycje jeśli przyjechało więcej pojazdów.

Nasz dodatek to:

 • Definiowalne parametry zbóż
 • Dostosowany wydruk umowy na składowanie zboża
 • Obsługa składowania zboża na magazynie
 • Możliwość sprzedaży zboża ze składu
 • Obsługa pomiarów parametrów
 • Obsługa przyjęć na składowanie
 • Naliczanie ubytków
 • Obsługa cięć

Dodatek może współpracować z dodatkiem Kontra obsługującym kontraktację i handel tranzytowy.

Instrukcja i szczegóły techniczne

Instrukcja