Została opublikowana nowa wersja enova w linii 9.XX.
Poniżej link, które pozwolą zapoznać się z nowościami i poprawkami
w zakresie funkcjonalności wersji 9.6 m.in. w module Handel na dokumencie handlowym
wprowadzono dodatkową datę: dostawy, a w module Księgowym wprowadzono zmiany
pozwalające na automatyczne obsługiwanie ewidencjonowania i rozliczania w podatku VAT
faktur sprzedaży wystawianych w module Handel, dla których w momencie ich wystawiania
data operacji (dostawy) nie jest określona lub może ulec zmianie, a także inne zmiany
wynikające głównie ze zmian w przepisach.

Wersja 9.6.5156 z dnia 12.02.2014 r.

Ulotka:
http://www.enova.pl/fileadmin/archiwalne/ulotka-zmiany-w-wersji-9.6.5156.pdf