Budżetowanie służy do planowania oraz kontroli realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów:

  • Tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kwot kosztów i przychodów, wprowadzanie korekt oraz kontrolę kwot zrealizowanych.
  • Przypisywanie dokumentów do projektów – co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu.
  • Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywanie dokumentów do projektów.

Budżet może być planowany w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów), lub ilościowo- wartościowym (dodatkowe planowanie np. ilości materiałów potrzebnych do zrealizowania projektu). Może być także realizowany model mieszany – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości oraz ilości.

Moduł pozwala na przypisywanie i śledzenie planów oraz realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Oprócz licencji Projekty, dostępna jest również licencja Opis Analityczny, która umożliwia przypisywanie dokumentów do projektów. Oznacza to, że licencje te są przeznaczone dla:

  • Projekty – dla osób, które będą tworzyć budżety, kontrolować ich realizację, tworzyć schematy podziałowe.
  • Opis Analityczny – dla osób, które będą dokonywać kwalifikacji kosztów (opisywać dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do projektów i szczegółowych informacji o budżecie.

Aby korzystać z licencji Opis Analityczny, konieczne jest posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów. Przykładowo – kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencje na moduły Handel oraz Opis Analityczny.