Moduł enova365 Business Intelligence odpowiedzialny jest za dostarczanie użytkownikom systemu wiedzy niezbędnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych określonych procesów biznesowych.

Wiedza przedstawiona w postaci silnie zagregowanych wartości (liczbowych, procentowych lub tekstowych) czyli tzw. wskaźników, udostępniana jest w miejscach, w których operatorzy enova365 wykonują czynności w programie (na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow). Są to zarówno wskaźniki proste (np. mierzące dynamikę sprzedaży), jak i również bardziej złożone (np. stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie.)

Każdy użytkownik programu (posiadający odpowiednie uprawnienia) może przygotować własny zestaw wskaźników - banner BI, który pomoże podejmować właściwe decyzje biznesowe.

Moduł BI daje możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej.

Business Intelligence w enova365 dostarcza wiedzy analitycznej każdemu.

W jakich modułach enova365 dostępny jest BI?
Business Intelligence jest dostępny we wszystkich podstawowych modułach enova365. Przykładowo: CRM, Księgowość, Handel itd... wszędzie wyświetlane będą pożądane dane i wskaźniki.

Funkcjonalność Business Intelligence to m.in.:

 • KPI (Key Performance Indicators) - Kluczowe wskaźniki efektywności

  enova365 pozwala na dowolne definiowanie KPI, które z kolei umożliwiają szybkie i łatwe monitorowanie postępu pracy w firmie. Wskaźniki umożliwiają bieżącą analizę, czy postawione cele są realizowane (np. na jakim etapie jest dany handlowiec), ale również wskaźniki mogą odnosić się do kwestii finansowych (np. porównywania wartości sprzedaży w określonym czasie).

 • Raporty

  W prosty sposób można wygenerować raport z konkretnymi, wybranymi KPI. W zależności od potrzeb, zestawienie może być przedstawione w dowolnej formie: za pomocą wskaźnika, tabeli, ale także z użyciem formy graficznej.

 • Domena

  Widoki baz danych SQL tworzą domeny, które z kolei służą do generowania raportów. Stworzone raporty można odczytać w MS Excel. Opcja ta umożliwi stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości języka programowania. Utworzona dziedzina jest zapisywana w formie widoku danych na serwerze. Dostęp do zewnętrznych narzędzi pozwala na wizualizacje danych w preferowanym rozwiązaniu analitycznym np. Power BI.

 • Bannery list i formularzy

  Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora. Każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

 • Integracja

  BI jest otwarty na pełną integrację, co umożliwia analizę danych z różnych źródeł w jednym miejscu. To sposób na uzyskanie każdych danych, także tych szczegółowych (np. obrót konkretnego handlowca w określonym regionie.)