Moduł jest bardzo elastyczny dlatego może być używany w różnych przedsiębiorstwach bez względu na branżę, czy też wielkość firmy. Służy kreowaniu, zarządzaniu oraz podtrzymywaniu relacji z kontrahentami.

Funkcjonalność modułu CRM oprócz standardowych rozwiązań (rejestracja danych o kontrahentach oraz kontaktach z nimi) posiada obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. W wersji złotej można dostosować wygląd, a także zachowanie programu w zależności od potrzeb firmy poprzez zdefiniowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM.

 

Zarządzanie relacjami z kontrahentami

enova365 umożliwia wygodny dostęp do informacji o działaniach z kontrahentami (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. Na kartotece kontrahenta dostępna jest lista wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście Moje zadania operator może zobaczyć zadania, które przydzielono mu do realizacji, jak również zadania, które on przydzielił do wykonania innym.

Najważniejszymi działaniami  występującymi w relacji z klientem są:

 • rejestracja zadań – zadań do wykonania (np. wysłanie materiałów marketingowych, spotkanie z kontrahentem),
 • rejestracja zdarzeń z kontrahentami – zdarzeń jakie nastąpiły w relacji (np. notatka sporządzona pod rozmowie telefonicznej, otrzymanie pisma od klienta).

Działania można połączyć w projekty, gdy są związane z jednym klientem oraz są wykonywane w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

W kampanię można połączyć grupy projektów odnoszące się do wielu kontrahentów, ale mające ten sam cel.

Korespondencja seryjna pozwala na przygotowanie szablonu listu i wydrukowanie go dla wybranej grupy kontrahentów lub przesłanie go pocztą elektroniczną. Taka korespondencja jest zapamiętywana jako zdarzenie związane z tym kontrahentem.

Dostępne są też kreatory, czyli narzędzie które umożliwia wprowadzanie danych przy użyciu jednego okna (nie trzeba przełączać się miedzy zakładkami, czy też modułami).

Istnieje możliwość przechowywania, a także archiwizowania dokumentów dotyczących kontrahenta w różnych formatach (.doc, .pdf,.xml, .jpg) przy użyciu załączników.

 

Przyjmowanie zleceń serwisowych

 

 • Rejestrowanie serwisowanych urządzeń.
 • Planowanie przeglądów dla poszczególnych urządzeń.
 • Tworzenie zlecenia serwisowego przy przyjęciu urządzenia do naprawy lub przeglądu, trafia ono automatycznie na listę zadań, które ma wykonać serwisant.
 • Dostępna pełna historia napraw wszystkich urządzeń.

 

Prowadzenie wypożyczalni

 

Prowadzone są dwie listy:

 • Urządzenia – gdzie określony jest aktualny stan (czyli czy np. urządzenie zostało wypożyczone) oraz pełna historia wypożyczeń.
 • Wypożyczalnia – która może mieć powiązania z serwisem (ponieważ urządzenia muszą być poddawane przeglądom i naprawą).

Zalety modułów grupy CRM

 

 • Tworzenie bazy kontaktów.
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy.
 • Łatwy dostęp do informacji o klientach.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Poprzez przydział zadań oraz ich kontrolę występuje sprawna organizacja pracy.
 • Zwiększa zadowolenie klientów.