Moduł  enova Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości in- formacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Na funkcjonalność modułu enova Delegacje służbowe składa się:

 • Ewidencja  poleceń  wyjazdu  służbowego wraz z wydrukiem.
 • Automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych.
 • Obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy. Rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu.
 • Ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.
 • Tabela państw.
 • Tabela stawek diet oraz limitów za nocleg.
 • Pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych.
 • Automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych.
 • Rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych.

Moduł enova Delegacje służbowe to:

 • Zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Kontrola kosztów wyjazdów służbowych.
 • Pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe.