Preliminarz EŚP jest dodatkowym, licencjonowanym modułem, rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym
okresie czasu, wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  • Moduł pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami, wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów.
  • Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre na- rzędzie do:
  • Prognozowania i kontroli płynności finansowej.
  • Redukcji ryzyka utraty płynności.
  • Szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności.
  • Zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej.
  • Racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.