Inaczej nazywana windykacją przedsądową, która umożliwia wewnętrzną windykację należności przeterminowanych. W tym module  zautomatyzowano procesy generujące dokumenty i służące do monitorowania dłużnika (przykładowo wysyłanie e-maili i sms’ów).

Mogą z niej korzystać pracownicy działu windykacji oraz księgowości.

Szybkie oraz proste tworzenie procesów windykacyjnych jest możliwe dzięki elementom Workflow. Są to nowe obiekty i możliwości konfiguracyjne udostępnione bezpłatnie. Przy posiadaniu licencji Workflow i wykorzystaniu funkcjonalności modułu Workflow, podstawowe procesy mogą być modyfikowane i rozbudowywane.

Cechy:

  • Dokumenty rozliczeniowe np. noty odsetkowe oraz wezwania do zapłaty mogą być generowane wg wyznaczonych spraw.
  • Umożliwia definiowanie etapów kolejno wykonywanych czynności przy procesie windykacji poprzez tworzenie własnych procedur windykacji.
  • Można utworzyć różne ścieżki windykacyjne nazywane sprawami windykacyjnymi.
  • Gdy użytkownik posiada licencję CRM może generować na podstawie etapów spraw zadanie CRM.

Korzyści:

  • Obsługa procesów windykacyjnych staje się mniej pracochłonna.
  • Systematyzacja i automatyzacja czynności.
  • Do aktualnie prowadzone spraw oraz dokumentów występuje szybki wgląd.
  • O windykowanych należnościach jest dostępna pełna informacja analityczna.