Film pokazujący przykładowy proces wydania zewnętrznego (realizacji zamówienia klienta) przy wsparciu kolektorów.

Użycie kolektorów a właściwie miniaturowych komputerów uzbrojonych w skaner kodów kreskowych umożliwia innowacyjne podejście do wsparcia procesów magazynowych oraz pracy magazynierów. Przedstawiony został najciekawszy proces kolekcji zamówienia, od momentu zwolnienia zamówienia do realizacji aż do wydruku kodów kreskowych na opakowania zbiorcze. Zamówienie w trakcie kolekcji zostaje uzupełnione o numery wydawanych partii, co byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe przy przetwarzaniu danych w modelu „batch” (ładowania kolektora danymi przed procesem i zrzucania danych po procesie). Dane z systemem ERP enova365 wymieniane są przy pomocy webserwisu i sieci bezprzewodowej na bieżąco. Jednocześnie na tych samych towarach przy pomocy kilku kolektorów może pracować kilku operatorów jednocześnie. Za pomocą kolektorów można również generować wybrane dokumenty magazynowe. Wykonanie określonych operacji na kolektorze zmienia stan towarów na magazynie.

Więcej informacji:

Prezentacja rozwiązania Erpit Scan WMS

Erpit WMS