Finanse i księgowość - kompletny program dla księgowości

enova365 umożliwia prowadzenie zarówno pełnej księgowości, jak i uproszczonej księgowości. Ponadto Finanse i księgowość to również ewidencja środków pieniężnych i rozliczeń.

enova365 jest zawsze zgodna z aktualnymi przepisami. Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustannie podlegają modyfikacji.

Każda zmiana w przepisach, rozporządzeniach jest uwzględniana w wersjach enova365.

Oprogramowanie enova365 jest na bieżąco aktualizowane, tak aby każda firma zdążyła przygotować się na nadchodzące zmianę.

enova365 w obszarze finansów i księgowości to:

  • Split payment
  • e-Deklaracje - łatwy i szybki sposób na generowanie oraz późniejszą wysyłkę e-Deklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego.
  • Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, istnieje mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych wygenerowanego JPK.
  • Rozrachunki i rozliczenia Ułatwia rozliczanie rozrachunków. Możliwość wykonania czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie enova365 – bez konieczności logowania do systemu bankowości internetowej. W jednym systemie można korzystać z inteligentnego systemu wspierania rozliczeń rozrachunków oraz możliwości prowadzenia windykacji przeterminowanych należności.
  • DMS i obsługa procesów - System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie.
    Umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF. Z opcją przeszukiwania i analizowania umożliwia generowanie listy dokumentów. System DMS jest zintegrowany z obszarem Workflow. Program umożliwia kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.
  • BI i raportowanie - Business Intelligence Umożliwia wygenerowanie własnych zestawów wskaźników, jak również raportów i wykresów. Pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI. Analizuje koszty i przychody. /// System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w okienkowej jak i mobilnej wersji oprogramowania.
  • Bankowość on-line w enova365 - umożliwienie kontrolowania i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do systemu bankowego.
  • e-sprawozdania finansowe