Handel i magazyn to kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu. System magazynowy enova365 może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Umożliwia planowanie oraz jest otwarty na integrację i monitorowanie produkcji.

Moduł Handel enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z różnych branż. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów, zarządzaniem towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

 • Obsługa zamówień i zleceń

  Moduł Handel enova365 pozwala automatycznie utworzyć wiele dokumentów handlowych, m.in.: zamówień czy dokumentów magazynowych.
  Umożliwia zarządzanie zamówieniami dzięki takim informacjom, jak stan towaru w magazynie czy liczba zamówień. Istnieje możliwość rezerwacji przyszłych dostaw oraz ich liczbę. Możliwość przekazania zamówienia w formie elektronicznej.

 • Obsługa magazynu

  Umożliwia wyświetlanie historii i śledzenie aktualnego stanu magazynowego. Analizę rozchodów towaru i źródeł jego dostawy, które zostaną dostosowane do metody rozliczania. Istnieje ciągła inwentaryzacja bez wstrzymywania prac.
  Możliwość korzystania z różnych urządzeń mobilnych.

 • Sprzedaż

  Umożliwia wybór konkretnych partii towaru na pozycjach dokumentów sprzedaży. Dzięki temu w obrębie jednej faktury można podzielić płatność z uwzględnieniem różnych jej form i terminów. Może występować ujemny stan magazynu co oznacza wystawianie dokumentów sprzedaży na towar, którego aktualnie nie ma w magazynie.
  Możliwość wysyłania dokumentów za pomocą komunikatów EDI.

 • Zakupy

  Umożliwia rejestrację kosztów dodatkowych i przypisanie ich do konkretnych dokumentów zakupu towaru. Do jednego dokumentu zakupu istnieje możliwość stworzenia i przypisania wielu przyjęć magazynowych. Za pomocą komunikatów EDI można zaimportować dokumenty zakupów (do Systemu enova365).

 • Raporty i zestawienia

  Przygotowanie zestawień raportów. Umożliwia wystawianie elektronicznych dokumentów. Stworzenie indywidualnych warunków wyszukiwania danych i ich modyfikacji. Opracowanie sprawozdań jest możliwe dzięki szybkim mechanizmom generowania dokumentów i raportów. Zmiana kolorystyki dla wcześniej wprowadzonych warunków. Na przykład kolor czerwony na liście towarów odpowiada sytuacji, gdy stan magazynu znajduje się poniżej minimum.