Aby podpiąć wydruk, wybieramy z paska nawigacji po lewej stronie lub głównej strony programu moduł oraz zakładkę, której ma dotyczyć nasz dokument.

podpinanie-multi

Po dokonaniu wyboru wyszukujemy na wstążce opcji Lista, a następnie wybieramy Organizuj raporty:

podpinanie-multi2

Pojawi się Organizator raportów, wybieramy strzałkę pod opcją Dodaj:

podpinanie-multi3

Z rozwijalnej listy wybieramy:

  • dla dokumentów REPX wybieramy opcje Definicja raportu REPX,
  • dla dokumentów ASPX oczywiście Definicja raportu ASPX.

Poniższe kroki wykonujemy tak samo dla raportów REPX, jak i ASPX.

W oknie, które się pojawi wprowadzamy nazwę oraz wzorzec klikając na przycisk Wczytaj. Możemy także ustawić, czy przy drukowaniu ma pojawiać się podgląd wydruku.

podpinanie-multi4

Po wybraniu przycisku Wczytaj, otworzy  się okno zatytułowane Pliki konfiguracyjne, umożliwiające dodanie własnego wzorca wydruku dokumentu.

podpinanie-multi5

W oknie wybieramy opcję Dodaj i standardowo wybieramy plik z naszego dysku.

Ponownie wybieramy Dodaj (jeśli naszego raportu nie ma wczytanego na liście) i wskazujemy plik, jeśli plik jest zaznaczony zatwierdzamy poprzez OK.

wydruk_multi

Kolejno, możemy dostosować listę naszych raportów, na którym miejscu ma znaleźć się dodawany przez nas raport. Służą do tego opcje z prawej strony – Pierwszy, w górę, w dół, ostatni. Kiedy już nasz raport znajdzie się na pożądanym przez nas miejscu – Zapisujemy.

wydruk_multi2

Po zapisaniu znajdujemy się na liście, na której dodawaliśmy wydruk. Wybieramy z górnej wstążki strzałeczkę obok ikony Drukarki – efekt:

wydruk_multi3