Aby podpiąć wydruk najpierw z paska nawigacji po lewej stronie wybieramy moduł oraz zakładkę, której ma dotyczyć nasz dokument.

podpinanie_wydruku1

Po dokonaniu wyboru wyszukujemy na wstążce ikony drukarki  i klikamy na strzałkę. Pojawi nam się lista, z której wybieramy Ustawienia raportów:

podpinanie_wydruku2

Wyświetli nam się okno z listą dokumentów. Wybieramy opcje Dodaj nowy.

  • Dla dokumentów REPX odnajdujemy opcje Nowy Raport (REPX):

podpinanie_wydruku3

  • Dla dokumentów ASPX odnajdujemy opcje Nowy Raport (enova365 ASPX):

podpinanie_wydruku4

Po kliknięciu jednej z powyższych opcji pojawi się okno dodawania nowego dokumentu.

  • Dla REPX – Wprowadzamy nazwę dokumentu oraz wzorzec klikając na przycisk Wczytaj.

podpinanie_wydruku5

Pojawi nam się okno zatytułowane Pliki konfiguracyjne. Z tego miejsca klikamy Nowy(Raport) i wybieramy plik REPX, który chcemy podpiąć do wydruku.

podpinanie_wydruku6

Po zatwierdzeniu naszych wyborów program doda nowy raport do listy dostępnych.

 

  • Dla dokumentów ASPX –  Wprowadzamy nazwę dokumentu i wprowadzamy wzorzec za pomocą przycisku Przeglądaj.

podpinanie_wydruku7

Następnie pojawi się okno wyboru pliku z bazy danych:

podpinanie_wydruku8

Zatwierdzamy nasze wybory i program dodaje nasz raport do listy dostępnych.

 

Po wykonaniu powyższych operacji, lista dostępnych dokumentów wydruku wygląda następująco:

podpinanie_wydruku9

Aby użyć naszych nowych dokumentów wystarczy ponownie kliknąć na ikonę drukarki ze strzałką, a tam nasze dokumenty będą wylistowane:

podpinanie_wydruku10