Krótki film przedstawiający sztuczkę pozwalającą w prosty sposób skorygować rabat na wszystkich pozycjach dokumentu. Mechanizm przydatny przy wystawianiu korekt z tytułu skonta.