Będąc w miejscu, na którym brakuje nam pola, kolumny (np. lista Towarów i usług ) klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy:

lub zamiast klikania przyciskiem myszy używamy przycisku z górnej wstążki:

Naszym przykładem będzie pole - MPP. W organizatorze przechodzimy na zakładkę Pola i w filtrze wyszukujemy „MPP”:

Wybieramy MPP, zaznaczamy, przeciągamy i upuszczamy na liście Towarów i usług.

Efekt:

Tak samo działamy w przypadku faktur itd.