W programie enova365 możemy zależnie od potrzeb zdefiniować wiele jednostek miary. Do definicji jednostek wchodzimy wybierająca Opcje z menu Narzędzia, i następnie na liście po lewej wybieramy Handel, a później jednostki. Po prawej stronie zobaczymy listę jednostek. Aby zobaczyć definicję konkretnej jednostki zaznaczamy ją na liście i klikamy przycisk Otwórz lub klikamy ją dwukrotnie.
Obejrzyjmy na przykład jednostkę „kilogram”.
jednostka_kg
Widzimy tutaj następujące pola:

Nazwa – nazwa jednostki

Typ – pozwalające przypisać jednostkę do odpowiedniego typu

Opis – pole informacyjne opisujące jednostkę

Precyzja – tu definiujemy liczbę miejsc po przecinku dla ilości towarów wyrażanej w tej jednostce.

Poniżej widzimy tabelkę przeliczników. W tym przypadku mamy przeliczenia na dekagramy, gramy, tony. W tym przypadku (za wyjątkiem t która formalnie powinna być określona jako Mg) przeliczniki utworzone na bazie przedrostków systemu SI.

W innym przykładzie mamy inne przeliczniki:

jednostka_godz

 

Aby dodać jednostkę w oknie z listą jednostek klikamy Nowa (Jednostka)  a w otwartym oknie wypełniamy co najmniej nazwę oraz precyzję. Następnie klikamy OK.

Aby dane zostały zapamiętane należy wyjść z opcji za pomocą przycisku: Zapisz i zamknij.