Kadry Płace i HR to obszar w pełni zgodny z przepisami, mobilny, otwarty na integrację i sprawne raportowanie.

Na obszar ten w programie enova365 składają się moduły podstawowe: Kadry i Płace oraz moduły rozszerzone: Pulpit Pracownika, Pulpit Kierownika, Business Inteligence, Harmonogram zadań, Delegacje służbowe, Czas pracy, Pracownicy Koszty Projektów.

enova365 w obszarze kadry i płace to:

 • e-Deklaracje i Płatnik - szybkie i sprawne rozliczanie deklaracji PIT i ZUS, a także generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. To także pełna współpraca z programem Płatnik oraz tworzenie cząstkowych deklaracji PIT (każdego miesiąca), jak również zestawienie e-deklaracji PIT dla przedsiębiorstwa i pracownika pod koniec roku.
 • Wydruki i raporty
 • Human Resources
 • Rekrutacja
 • PPK
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza
 • platforma PEF
 • Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia

Do czego można wykorzystywać program kadrowo płacowy enova365? Główne zastosowania to m.in.:

 • Kartoteki pracowników

  W łatwy sposób zapewniają możliwość przygotowania umowy dla nowych pracowników, aneksy do obowiązującej dokumentacji, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oraz wiele innych dokumentów kadrowych. Kartoteki pracowników to swobodny dostęp do danych kadrowych i ewidencji historii zatrudnienia nawet do kilku lat wstecz w jednej kartotece w obszarze kadr i płac – wszystko łatwo dostępne w jednym miejscu. To także kontrola czasu pracy i nieobecność pracowników.

 • Samoobsługa pracownicza

  To możliwość samodzielnego składania wniosków elektronicznych w wybranym przez siebie miejscu pobytu. Plusy jakie za sobą niesie – oszczędzanie czasu pracownikom kadr, kierownikom.

 • Rozliczanie płac

  To łatwe rozliczanie wynagrodzeń w danej firmie. Plusy jakie za sobą niesie - System płacowy może zostać skonfigurowany w dowolny sposób. Możliwość rozliczania wielowalutowego, samodzielnie zdefiniowanie składników wynagrodzeń.

 • Rekrutacje i HR

  Pozwala zaoszczędzić czas pracy osób zatrudnionych, ocenić ich efektywność pracy, jak również ustalić wynagrodzenie. Możliwość dopasowanie systemu do swoich potrzeb. Proces rekrutacyjny, rejestracja nowego kandydata, analiza przysłanych (jego) dokumentów, zatrudnienie.