Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.2 enova365, zastępująca wersję enova 1910.1.1.

Dla naszych klientów wersja do pobrania tutaj.


Wersja 1910 wprowadziła istotne zmiany w modułach Handel i Księgowość dotyczące wprowadzanego od 01.11.2019 obowiązku stosowania Mechanizmów Podzielonej Płatności dla transakcji dotyczących określonej grupy towarów i usług w większości dotychczas rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia. Wersja … natomiast poprawia błędy, jakie wystąpiły w poprzedniej wersji oraz wprowadza nowości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowości wynikają ze zmiany wprowadzonej przez Państwowy Fundusz Rozwoju (PFR) dotyczącej interpretacji realizacji obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 12.11.2019 to ostateczna data wysyłki zgłoszenia pracowników przystępujących/nieprzystępujących do PPK.

 • Nowości w module Kadry Płace (dotyczące interpretacji PFR):
  • Identyfikacja uczestnika w przypadku obcokrajowca – Zgodnie z najnowszą interpretacja PFR w przypadku obcokrajowców pracodawca będzie w deklaracjach PPK w danych identyfikacyjnych uczestnika w przypadku wysyłał tylko numer PESEL bez dokumentu tożsamości (jak było to w dotychczasowej interpretacji).
  • Przychód ze składki PPK w miesiącu wypłaty –  Zgodnie z najnowszą interpretacją umożliwimy rozliczenie przychodu ze składki PPK w tym samym miesiącu, co wypłata. Obecnie przychód rozlicza się na podstawie deklaracji: Rozliczenie składek PPK, natomiast zgodnie z najnowszą interpretacją PFR oprócz pierwszej wpłaty, pracodawca może wpłacić pieniądze do Instytucji Finansowej w tym samym miesiącu, co wypłata.
  • Kwalifikacja – 3 miesięcznego okresu zatrudnienia (90 dni) – Zgodnie z najnowszą interpretacją PFR dostępną na mojeppk.pl w zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni.

 

 • Poprawki problemów występujących w wersjach 1910.0.0 oraz 1910.1.1
  • Systemowe – Filtrowanie list na podstawie cechy warunkowej – Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym filtrowaniu list na podstawie cechy warunkowej.
  • Moduł Księgowość – Import wyciągów bankowych z operacjami MPP (30.10.2019) – W wersji 1910.1.1 podczas importu wyciągów bankowych może pojawić się błąd o treści podobnej do: „Błędny zakres dat (0042-10-20..0042-10-19)”. Błąd występuje na operacjach MPP, które w opisie mają numer faktury zapisany w formacie rozpoznawanym przez system jako data i data nie mieści się w  przewidywanym dla pola okres zakresie dopuszczalnych dat. Tymczasowym rozwiązaniem jest edycja pliku z danymi i zmiana problematycznego numeru faktury. Numery faktur MPP poprzedzone są ciągiem znaków ” INV/”.
  • Moduł Księgowość – Umożliwienie przygotowania przelewów MPP do zobowiązań ze sposobem zapłaty Przelew i zerową kwotą VAT – W związku ze zmianami od 1.11.2019 przepisów dotyczących rozliczeń MPP 1910 mechanizmy dotyczące rozliczeń z wykorzystaniem MPP zostały istotnie przebudowane. Nowe mechanizmy nie zakładają możliwości przygotowania przelewu MPP do zobowiązania, które pierwotnie na etapie wprowadzania dokumentu, nie zostało oznaczone jako MPP i ma zerową kwotę VAT.
  • Moduł Kadry Płace – PPK – seryjna czynność „Przystąpienie do PPK” – Czynność seryjna Przystąpienie do PPK zostanie zmodyfikowana i będzie uzupełniać datę przystąpienia do PPK dla wszystkich osób z danego miesiąca, które kwalifikują się do przystąpienia, również dla osób, dla których kończy się umowa w trakcie miesiąca, a które dziś zostały pominięte w następującej sytuacji: Jeżeli firma przystępuje do PPK 2019-10-08, pracownik ma umowę etat lub zlecenie, które kończy się np 2019-10-25, to pomimo tego że pracownik ma wyliczoną datę kwalifikacji na dzień 2019-10-08 to przy operacji seryjnej przystąpienie do PPK za okres 2019-10-01…31 nie robi się u pracownika przystąpienie do ppk, a powinno. Na dziś jeżeli okres zostanie zawężony do daty 2019-10-08…08 to osoba ta jest uwzględniona poprawnie w przystąpieniu do PPK.
  • Moduł Kadry Płace – PPK – Data rezygnacji a generowanie deklaracji rezygnacji – Operacja seryjna „Przystąpienie do PPK” zostanie poprawiona w sytuacji jeżeli data rezygnacji jest wcześniejsza niż data kwalifikacji to operacja seryjna nie będzie uzupełniać daty przystąpienia oraz czynność „Rezygnacji” nie będzie generować deklaracji rezygnacji w tej sytuacji.
  • Moduł Kadry Płace – Lista Pozostali – W ewidencji PPK/Lista Pozostali zostanie zawężona do osób z kwalifikacją na Tak, ale bez uzupełnionej daty rezygnacji oraz daty przystąpienia w okresie z filtra.
  • Moduł CRM – Pobieranie grupowe danych z GUS – Poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartotek klienta, w przypadku kiedy w NIP/REGON zawierał znaki „-„. Został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po wprowadzeniu klucza GUS a następnie jego usunięciu.