Do programu możemy wczytać licencję główną oraz licencje na dodatki. Mamy możliwość wskazania pliku w rozszerzeniu .xml lub spakowanego pliku zip.

Będąc zalogowanym w bazie, licencję wczytujemy na górnej wstążce, w Pomoc:

licencje

 

 

 

Wczytanie głównej licencji do programu, kiedy posiadamy licencję w pliku .xml


Aby wczytać główną licencję do programu, kiedy posiadamy licencję w pliku .xml mamy dwie możliwości, które prowadzą do takiego samego efektu.

1. Możliwość postępowania:

Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencja programu… .

licencja9

W oknie, które się otworzy wybieramy Wczytaj licencję z pliku:

licencja2

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

licencja3

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

licencja4

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

 

 

2. Możliwość postępowania:

Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencje enova365… 

licencja8

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku XML:

licencje7

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

licencja3

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

licencja4

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

 

 

 

Wczytanie głównej licencji do programu, kiedy posiadamy licencję w spakowanym pliku zip


Tak jak w przypadku wczytania pliku .xml, tak samo w przypadku pliku zip mamy dwie możliwości wczytania pliku, dzięki którym uzyskamy ten sam rezultat.

 1. Możliwość:

Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencje enova365…

licencja8

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku ZIP:

licencja11

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

licencje13

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

licencja4

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

 

 

2. Możliwość:

Z górnej wstążki wybieramy Pomoc -> Licencja programu… .

licencja9

W oknie, które się otworzy wybieramy Licencje enova365:

licencje15

W oknie, które się otworzy wybieramy opcję Wczytaj z pliku ZIP:

licencja11

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz:

licencje13

Program automatycznie powróci do poprzedniego okna, gdzie zobaczymy już wczytane dane z naszej licencji (ogólne dane licencji, dane naszej firmy oraz informacje o ilości stanowisk na każdy moduł, jakie posiadamy w licencji):

licencja4

Zatwierdzamy poprzez przycisk OK.

Wczytanie licencji na dodatki do programu enova365


Do programu możemy wczytać także licencje na dodatki do naszego programu.

Przechodzimy do Pomoc -> Licencje dodatków…

licencje17

Wczytujemy licencję z pliku i zapisujemy.

licencje16