W handlu z kontrahentami często pojawia się potrzeba ograniczenia możliwości sprzedaży kontrahentom, którzy zalegają z płatnosciami. Program enova365 posiada proste funkcjonalności umożliwiające ograniczenie takiej sprzedaży tak zwane limity.

Podczas obsługi limitów kontroli podlega przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego oraz przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego. Reakcja systemu na przekroczenie limitu zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownicy z wyższymi uprawnieniami widzą ostrzeżenie podczas zatwierdzania, natomiast użytkownicy z mniejszymi uprawnieniami po prostu nie mogą wystawić dokumentu.

W celu ustawienia limitu zadłużenia, należy wykonać dwie czynności:

  • wybrać z paska narzędzia -> opcje, gdzie w otwartym oknie w handel -> limit kredytowy trzeba zaznaczyć dwa pierwsze elementy w dziale: kontrola limitu kredytowego i należności przeterminowanych.

limit_kredytowy1

  • Dla wybranego kontrahenta w warunkach płatności można określić wybrany limit kredytu oraz dopuszczalną kwotę po terminie.

limit_kredytowy2

Po ustawieniu tych elementów, przykładowo gdy użytkownik z ograniczonymi prawami chce wystawić fakturę, a nastąpi przekroczenie limitu kredytowego zostanie wyświetlone następujące ostrzeżenie.

limit_kredytowy3

Dodatkowo nie ma możliwości wystawienia faktury.

limit_kredytowy4

W przypadku gdy użytkownik ma prawa administratora, również zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Jednak pomimo niego faktura zostanie wystawiona.