Kontrahent może posiadać poza siedzibą główną i adresem do korespondencji również inne lokalizacje np. magazyny, wynajęte biura, itd.. W celu przejrzenia lokalizacji kontrahenta należy przejść do CRM \ Lokalizacje kontrahentów. Dostępne są dwa filtry do przeglądania listy lokalizacji pod kątem:

 • kontrahentów,
 • aktywności lokalizacji.

lokalizacja_kontrahenta6

W celu dodawania nowej lokalizacji należy z paska narzędzi wybrać Nowy (Lokalizacje).

 • Zakładka Ogólne
  • Sekcja Ogólne:
   • Kontrahent – z listy trzeba wybrać kontrahenta do którego odnosi się lokalizacja.
   • Kod – pole to jest wymagane należy podać unikalny kod składający się z ciągu znaków. Jeśli zostanie wprowadzony znak zapytania, to kod zostanie nadany automatycznie.
   • Nazwa –należy wprowadzić nazwę lokalizacji np. Punkt pocztowy.
   • Aktywność– do ustalenia czy dana lokalizacja jest aktywna.
   • Uwagi– można tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące podanej lokalizacji.
  • W kolejnej sekcji Adres należy podać podstawowe dane adresowe.
  • Natomiast w sekcji Rodzaj można określić typ lokalizacji np. miejsce dostawy.

lokalizacja_kontrahenta1

 • Zakładka Urządzenia
  Jest to element modułu „Zlecenia serwisowe”. Można tu podejrzeć oraz wprowadzić urządzenia powiązane z lokalizacją, przykładowo wózek widłowy, komputer, specjalistyczne urządzenia itp. Aby wprowadzić dane nowego urządzenia należy wybrać Nowy (Urządzenie).

lokalizacja_kontrahenta3

 • Zakładka Zadania
  Pozwala tworzyć nowe aktywności wybierając przycisk Nowy (ZAD – Zadanie (Zadanie)). Dane z lokalizacji zainicjują aktywność , która utworzoną z listy Zadań formularza.

lokalizacja_kontrahenta4

Po wybraniu przycisku Pokaż lokalizację wprowadzana lokalizacja zostanie pokazana w przeglądarce w Mapach Google.

lokalizacja_kontrahenta5

Program umożliwia nam zdefiniowanie nowych rozajów lokalizacji. Jest to czynność konfiguracyjna. Aby dodać nowy rodzaj lokalizacji należy:

 • Z paska narzędzi wybrać Narzędzia \ Opcje.
 • Przejść do Ogólne\ Rodzaje lokalizacji.
 • Wprowadzić nowy rodzaj lokalizacji w zaznaczonym miejscu.

lokalizacja_kontrahenta2