Do czego może przydać się Harmonogram zadań?
Większość cykli przebiegających w firmie ma swoje konkretne terminy. Harmonogram zadań enova365, to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym (określonym) czasie. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.

Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie zadań są wyzwalacze i akcje:

  • wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania,
  • akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.

Harmonogram zadań można dowolnie konfigurować tak, aby sprostał najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):

  • wysyłanie powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,
  • generowanie raportów np. na koniec miesiąca,
  • przypomnienie o zbliżającym się terminie np. płatności
  • automatyczne aktualizowanie kursów walut,
  • automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,

Harmonogram zadań to:

  • automatyzacja zadań, które dotychczas wymagały akcji użytkownika
  • eliminacja ryzyka błędów,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności