Najnowszą wersją programu enova365 jest wersja 2002.0.0, która zastąpiła wersję 2001.0.2 z dnia 21 stycznia 2020 roku.  Dla Naszych Klientów wersja do pobrania tutaj.

 

Co znajdziemy w enova365 2002?

 • W modułach KSIĘGOWYCH:
  •  Możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (Biała lista).
 • W module KADRY I PŁACE:
  • Możliwość rozliczenia obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z Małego ZUS plus.
  • Możliwość rozliczania nadgodzin poprzez ich ewidencję w postaci Magazynu nadgodzin.
 • W module EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:
  • Dostosowany mechanizm weryfikacji kontrahentów oraz ich rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT (zgodnie ze zmianami w webAPI wprowadzonymi w dniu 28.01.2020 r.)
  •  Zaktualizowany dodatek Import Wyciągów Bankowych odnośnie filtru importu PEKAO (MT940).
 • Dla firm powiązanych kapitałowo wprowadzono możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Zaktualizowane struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.