Po zainstalowaniu wersji 2006.0.0 przestały działać wydruki? Zauważyliśmy, że taki problem często występuje w systemach Windows 7. Przypominamy, że program enova365 nie jest testowany pod względem zgodności z Windows 7.

Problem z drukowaniem występuje czasami w enova365 zainstalowanej w systemie Windows 10.

Nie zagwarantujemy, że to pomoże ale sugerujemy reinstalację pakietu: Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013.