Od wersji 2006 enova365 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI - jest to nowy moduł.

Analizy mają na celu bieżącą analizę danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR.

Przykładowy widok z poziomu Panelu Pracownika:

Przykładowy widok z poziomu Panelu Kierownika: