Chcesz wiedzieć czy Twoi pracownicy pracują zgodnie z planem? Chcesz kontrolować ich przerwy? Zapoznaj się z naszym rozwiązaniem.


Czym jest Synchronizator RCP

Synchronizator RCP dla systemu Roger to idealne rozwiązanie dla firm korzystających z oprogramowania enova365, mających zamiar wdrożyć lub już posiadających system kontroli dostępu firmy Roger współpracujący z oprogramowaniem PR Master.

Rozwiązanie umożliwia weryfikację planu pracy zdefiniowanego w programie enova365 z informacjami o faktycznych wejściach i wyjściach pochodzącymi z oprogramowania PR Master. Dodatek pozwala wykonać zestawienie odchyłek względem planu dla grupy pracowników, a także przeanalizować pojedyncze przypadki.

Dane pracowników z systemu PR Master można uspójniać z danymi z programu enova365. Dodatek umożliwia również inicjalizacyjne wyeksportowanie danych pracowników z programu enova365 w celu zaimportowania w programie PR Master.