Dodatek Co Kupiłem Co Sprzedałem umożliwia podejrzenie na karcie kontrahenta, jakie towary bądź usługi od nas zakupił lub nam sprzedał. Stanowi on pewien element charakterystyczny dla oprogramowania typu CRM.

Konfiguracja dodatku


W konfiguracji należy podać po przecinku symbole dokumentów, które mają być uwzględnione w zestawieniu na karcie kontrahenta. Konfiguracja jest dostępna standardowo poprzez opcje programu enova365. W oknie opcji mamy sekcję ERPIT, w której znajdują się konfiguracje dodatków opracowanych przez naszą firmę. Omawiany dodatek konfigurujemy w zakładce: „CSCK”.

Kartoteka kontrahenta

Na liście zakładek pojawią się dwie nowe pozycje: „Sprzedaż dla kontrahenta” oraz „Zakupy od kontrahenta”. Umożliwiają one podgląd pozycji dokumentów, których symbole zostały podane w konfiguracji, powiązane z konkretnym kontrahentem. Listy można filtrować według okresu oraz waluty.