JPK czyli „Jednolity Plik Kontrolny” to temat, który sieje postrach wśród służb finansowych polskich przedsiębiorstw jak wszystko co nowe. Prawodawca znów nakłada kolejny obowiązek. Czy jego spełnianie będzie zabierało dużo czasu?

Czym jest JPK


Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Zbiór posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktury logiczne JPK

Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. magazyn – JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. faktury VAT – JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów – JPK_EWP

Przekazywanie plików JPK


Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zostanie również wprowadzony obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Będzie obowiązywał od:

1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Źródło: Departament Kontroli Skarbowej

Masz stary solidny program działający być może jeszcze pod DOS i nie chcesz go zmieniać. enova365 może Ci pomóc również w takim przypadku. Jeżeli potrzebujesz informacji, skontaktuj się z nami. A może to po prostu czas aby zmienić program na enova365. Skontaktuj się z nami.