Szanowni Państwo,

Opublikowana została wersja 2003.1.1 enova365, która zawiera funkcjonalności wynikające z pakietu Tarczy antykryzysowej. Dotyczy ona przede wszystkim modułu Kadry i Płace oraz modułów Księgowych.

Wersja 2003.1.1 do pobrania tutaj.

W związku z uchwaleniem:

 • Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz
 • Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W enova udostępnione zostały mechanizmy obsługujące wymagania nowych przepisów:

W module Kadry i Płace:

Zmiany w zakresie ZASIŁKÓW:

 • Wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób które, zostały poddane obowiązkowi odbycia kwarantanny po dniu 14 marca 2020 roku.
 • Osobom wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności.

Zmiany w zakresie BADAŃ LEKARSKICH:

 • Automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych.

Zmiany w zakresie ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 • Ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona.
 • Zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany w zakresie ELASTYCZNEGO CZASU PRACY:

 • Możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin.
 • Możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników.
 • W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy).

Zmiany w zakresie OBSŁUGI PRZESTOJÓW:

 • Rozbudowany został mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy.
 • Wprowadzono możliwości rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego.
 • Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

Całość zmian jak zwykle opisana została w ulotce. Zachęcamy do zapoznania się z podanymi informacjami.

Opublikowana została także specjalna ulotka z nowościami w wersji 2003.1.1 dla modułu Kadry i Płace, aby ułatwić zapoznanie się z zakresem zmian specustawy. Ulotka znajduję się tutaj.