Naszą ideą jest przedstawienie trzech istotnych definicji jakie możemy ustawić, zmodyfikować ręcznie:

 • Typ dokumentu

  Przypisujemy do wybranych typów dokumentów. Używamy do oznaczeń dokumentów zakupu i sprzedaży na definicjach dokumentów ewidencji oraz na samych dokumentach ewidencji. Istotne typy dokumentów to:

  • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (Faktura do paragonu)
  • RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
  • WEW – Dokument wewnętrzny


 • Grupy towarowe (Stan na dzień dzisiejszy)
 • Uwzględniamy, gdy na dokumencie pojawi się towar lub usługa z takiej grupy. Nadajemy oznaczenia bezpośrednio na dokumentach sprzedaży w ewidencji dokumentów i na dokumentach sprzedaży w module Handel (wyliczane automatycznie na podstawie kartotek znajdujących się na pozycjach faktury sprzedaży i oznaczeń tych kartotek).

  • 01 Napoje oraz wyroby alkoholowe
  • 02 Paliwa stałe i płynne / Produkty górnictwa i wydobywania
  • 03 Oleje opałowe oraz smary z wyłączeniami
  • 04 Wyroby tytoniowe
  • 05 Odpady
  • 06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
  • 07 Pojazdy samochodowe oraz części samochodowe
  • 08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne
  • 09 Leki i wyroby medyczne
  • 10 Budynki, budowle i grunty
  • 11 Usługi związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
  • 12 Uslugi o charakterze niematerialnym (m.in. zarządcze, doradcze, prawne)
  • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • Procedura VAT
 • Dokument będzie jednej z tych procedur lub kilku procedurom podlegał.

  • Sprzedaży:
   • B_MPV_Prowizja - Usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
   • B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika we własnym imieniu
   • B_SPV_Dostawa - Dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy on jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
   • EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne B2C
   • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 42
   • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 63
   • MPP - Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności
   • MR_T - Usługi turystyki, rozliczane w procedurze marży
   • MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży
   • SW - Usługi w ramach sprzedaży wysyłkowej B2C z terytorium kraju, dotyczy sprzedaży w obrocie „wewnątrzwspólnotowym"
   • TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi
   • TT_D - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
   • TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
  • Zakupu:
   • IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
   • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizm podzielonej płatności