W enova365 multi również możemy ręcznie edytować typy dokumentów, grupy dokumentów jak i również parametry VAT. W niniejszym artykule chcielibyśmy Państwu to ukazać.

 • Typ dokumentu

  Przypisujemy do wybranych typów dokumentów. Oznaczenia zapisujemy na dokumentach zakupu oraz sprzedaży na definicjach dokumentów ewidencji.
  Typy jakie zawiera to:

 • Grupy towarowe (Stan na dzień dzisiejszy)
 • Oznaczenia umieszczamy bezpośrednio na dokumentach sprzedaży w ewidencji dokumentów i na dokumentach sprzedaży w module Handel (wyliczane automatycznie na podstawie kartotek znajdujących się na pozycjach faktury sprzedaży i oznaczeń tych kartotek). Bierzemy pod uwagę, gdy na dokumencie pojawi się towar lub usługa z takiej grupy.

  Dokument ewidencji

  Dokument handlu

 • Procedura VAT
 • Dokument może podlegać jednej bądź wielu procedurom jednocześnie.

  • Sprzedaży:
   • B_MPV_Prowizja - Usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
   • B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika we własnym imieniu
   • B_SPV_Dostawa - Dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy on jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
   • EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne B2C
   • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 42
   • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 63
   • MPP - Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności
   • MR_T - Usługi turystyki, rozliczane w procedurze marży
   • MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży
   • SW - Usługi w ramach sprzedaży wysyłkowej B2C z terytorium kraju, dotyczy sprzedaży w obrocie „wewnątrzwspólnotowym"
   • TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi
   • TT_D - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
   • TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
  • Zakupu:
   • IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
   • MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizm podzielonej płatności