Od dnia 27 sierpnia 2020r. dostępna jest wersja 2006.1.1 programu enova365. Nowości funkcjonalne, które objęły między innymi moduł Kadry i Płace zostały wdrożone w celu zapewnienia dostępu do kompleksowych rozwiązań biznesowych.

  • Zmiany objęły w szczególności dodatkowe funkcje w obsłudze deklaracji Rozliczeń składek PPK
  • Uzupełnienie programu o nową, innowacyjną metodę ustalania kosztów uzyskania przychodu „PodstawaKoszty50”, pozwalającą na naliczanie innych kosztów uzyskania przychodu niż te, które ustanowione były dotychczas w definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje”
  • A także szereg zmian technicznych, poprawiających funkcjonalność programu, np. związane z naliczaniem podstawy chorobowej, naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej
  • Zaktualizowana została struktura pliku eksportu deklaracji PPK
  • W związku ze zmianami w aktualnym stanie prawnym zaktualizowano także wskaźniki dotyczące okresu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w poprzednim kwartale, minimalne wynagrodzenia dla uczniów oraz współczynnika waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Nowa wersja systemu dostępna jest bez opłat dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję.

Instalator wersji 2006.1.1 dla Naszych Klientów do pobrania tutaj.


Szczegółowy opis wszystkich zmian w ulotce.