Przechodząc przez zakładki Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> Jednolity plik kontrolny możemy wprowadzać zmiany w definicjach struktury i zawartości plików JPK.

Standardowe definicje, które możemy spotkać to:

  • JPK_FA (Faktury VAT)
  • JPK_MAG (Magazyn)
  • JPK_EWP (Ewidencja przychodów)
  • JPK_KR (Księgi rachunkowe)
  • JPK_PKPIR (Podatkowa księga przychodów i rozchodów)
  • JPK_VAT (Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)
  • JPK_WB (Wyciąg bankowy)
  • JPK_V7M (Ewidencja zakupu i sprzedaży oraz dane deklaracyjne miesięcznie) - NOWOŚĆ
  • JPK_V7K (Ewidencja zakupu i sprzedaży oraz dane deklaracyjne kwartalnie) - NOWOŚĆ

WARTO JEDNAK PRZYPOMNIEĆ


Istotną kwestią jest wskazanie w konfiguracji katalogu Foldery -> Generowanie plików JPK, w którym mają być zapisywane wygenerowane pliki xml.

Istnieje również możliwość zablokowania widoczności listy Jednolitego Pliku Kontrolnego (aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu) z odebraniem praw do listy JPK na konkretnej roli.
Inne -> Foldery -> Menu -> Ewidencja dokumentów/ Jednolite pliki kontrolne


UWAGA: Aby plik został wygenerowany poprawnie niezbędne jest uzupełnienie kodu Urzędu Skarbowego (US), który znajdziemy w Kontrahenci i Urzędy -> Urzędy Skarbowe -> Kod US