Z poziomu Ewidencji dokumentów -> Jednolite pliki kontrolne jest możliwość generowania plików JPK i podejrzenia listy plików już wygenerowanych. Od wersji 2003.0.0 pliki JPK_VAT generujemy używając osobnego przycisku.
Aby wygenerować plik JPK_VAT w nowym formacie JPK_V7K lub JPK_V7M (tzw. JPK_VDEK) zawierającym deklarację musimy najpierw tę deklarację utworzyć i zatwierdzić.
Posłużmy się przykładem by wygenerować deklarację miesięczną.

Tworzymy nowy VAT-7(21)/VAT-7K(15) i klikamy "Przelicz".

Zatwierdzamy i zapisujemy zmiany.

Ponieważ deklaracja ma być zintegrowana z plikiem JPK, nie wysyłamy jej w postaci eDeklaracji. Po jej zatwierdzeniu generujemy plik JPK_V7M lub JPK_V7K.

UWAGA: W przypadku JPK_V7K deklaracja przygotowywana jest w okresach kwartalnych. JPK za miesiące nie kończące kwartału nie zawierają deklaracji.


Generowanie poszczególnych plików JPK wykonujemy z poziomu listy za pomocą czynności na liście: Generuj plik JPK_VAT (jest również Generuj plik JPK, używany w zależności od rodzaju pliku). Podczas generowania pliku należy określić odpowiednie parametry.


UWAGA:
Usuwanie plików - Istnieje opcja usunięcia poszczególnych plików JPK za pomocą przycisku Usuń. Po wykonaniu czynności usuwany jest odnośnik w bazie, jak również folder z xml JPK z dysku (wskazanego folderu zapisu).

Zatwierdzenie pliku JPK_VDEK powoduje zablokowanie deklaracji. Gdy istnieje plik nie można jej cofnąć do bufora i modyfikować.


Zestawienie dokumentów JPK_VAT
Dostępna jest czynność eksportu danych xml do arkusza excel (przejrzysty wygląd) z poziomu formularza wygenerowanego pliku JPK_VAT. W zestawieniu dokumentów można podejrzeć dane z pozycji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz.