Zniknęła pozycja: Licencje enova365 w menu Pomoc, w wersji 2006.0.0 i wyżej?
W nowej wersji nie ma możliwości podpięcia licencji klienta BR. Z krótką instrukcją wychodzimy na przeciw Państwu jak zmierzyć się z tym problemem.

W zakładce Pomoc wyszukujemy Licencja programu.

Następnie klikamy na przycisk Licencje enova365.

Wybieramy opcję Wczytaj z pliku XML.

Kolejno, w okienku wskazujemy na nasz plik z licencją i zatwierdzamy poprzez Otwórz.

Akceptujemy poprzez przycisk OK. I tak wczytane dane z naszej licencji możemy używać.


Aby była możliwość wczytania danych z pliku ZIP idea jest podobna, wyszukujemy Licencje enova365 poprzez przechodzenie przez zakładki Pomoc -> Licencja programu, w dalszej części kroki podobne, więcej o nich w Naszym wcześniejszym artykule.