Procedura TP czyli istniejące powiązanie pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi.
Zapraszamy do naszego filmu i krótkiej instrukcji, w których w szybki i prosty sposób przedstawimy Państwu procedurę TP. Będziemy prezentować czynności, które pozwolą organom zidentyfikować transakcję zrealizowaną pomiędzy podmiotami powiązanymi przy pomocy programu enova 365.Aby wykonać procedurę TP na początku definiujemy podmiot powiązany. W programie przechodzimy przez zakładki Narzędzia -> Opcje -> Firma -> Podmioty powiązane. I otwieramy okno Nowy podmiot.A następnie wybieramy Kontrahenta, który będzie naszym podmiotem powiązanym. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Zapisujemy i zamykamy.
Następnie rejestrujemy fakturę sprzedażową. Otwieramy ewidencję dokumentów, a w nich dokument sprzedaży.

I wprowadzamy numer dokumentu oraz wybieramy podmiot i wprowadzamy opis.W zakładce VAT wprowadzamy kwotę.Następnie otwieramy zakładkę VAT-dodatkowe a dalej Czynności -> Generuj procedury VAT. Po wybraniu tej czynności pojawia się oczekiwana procedura.