Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do raportowania nowych struktur JPK_VDEK, na które składają się bieżące deklaracje miesięczne JPK_V7M i kwartalne JPK_V7K oraz dotychczasowy JPK_VAT. Ministerstwo Finansów obrało kurs uproszczenia i ujednolicenia danych. Z uwagi na czas pandemii COVID-19 MF przesunęło wejście w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK_VAT w nowej odsłonie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 października 2020 roku dla wszystkich płatników jednocześnie.

Zasady składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej JPK_VDEK:

  • JPK_V7M
    • Część ewidencyjna - co miesiąc
    • Część deklaracyjna - co miesiąc
  • JPK_V7K
    • Część ewidencyjna - co miesiąc
    • Część deklaracyjna - co kwartał

Zatem jeden konkretny plik JPK_VDEK będzie zawierać pakiet informacji niezbędny do rozliczenia transakcji VAT zakupu i sprzedaży oraz do ustalenia prawidłowego zobowiązania podatkowego lub kwoty do przeniesienia lub zwrotu podatku VAT. Podatnik, zatem nie będzie zobowiązany do składania pliku JPK_VAT oraz jednej lub kilku deklaracji VAT a jednego pliku JPK_VDEK.

Plik JPK_VDEK likwiduje zjawisko powielania tych samych danych w deklaracji VAT i JPK_VAT.

Bardzo istotną zmianą jest obowiązek umieszczania dodatkowych informacji tj. typ dokumentu, grupy towarów i procedury VAT. O ile są wymagane przy danej transakcji. Wprowadzanie danych na dokumentach handlowych ukazane na filmie. Więcej na temat wyboru w artykule.


Za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia określonych wymogów, ustawodawca przewidział kary. Osoby, których nowy plik JPK_VAT nie zostanie poprawiony po wezwaniu Urzędu Skarbowego, zostaną ukarane karą 500 złotych za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Już teraz warto zadbać o odpowiedni program ułatwiający wypełnianie nowych obowiązków w zakresie VAT jakim Naszym zdaniem jest enova365.
Zapraszamy do zaznajomienia się z najnowszym casebookiem i do poczytania więcej na temat JPK_VDEK na naszej stronie. Jest to potężna dawka wiedzy, z którą warto się zaznajomić.