W dokumentach ewidencji grupy towarowe możemy wprowadzać jedynie ręcznie. Obowiązek stosowania rodzajów grup towarowych dotyczy wyłącznie transakcji sprzedaży, w przypadku w których podatnik występuje jako dostawca a nie nabywca. Rodzaje GTU możemy podejrzeć tutaj (1-10 odnoszą się do dostaw TOWARÓW. 11-13 dotyczą świadczenia USŁUG).

Procedury VAT odpowiadają za przypisanie VAT dokumentu na podstawie różnych kryteriów tzw. algorytmów podstawowych VAT, według których będzie następowało automatyczne oznaczanie dokumentów sprzedaży lub zakupu. Na dokumentach ewidencji została umieszczona czynność Generuj procedurę VAT. Standardowe algorytmy zaszyte są w kodzie programu - dla części procedur. Rodzaje z jakimi możemy się spotkać znajdziemy we wcześniejszym artykule, do którego zachęcamy zajrzeć.

UWAGA: Dla każdej procedury użytkownik może zdefiniować własne algorytmy, które zastąpią algorytmy standardowe. Poprzez zdefiniowanie własnego algorytmu:
Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja VAT-> Procedury VAT -> Nowa procedura

.