Od 1 stycznie 2021r. będzie obowiązek dołączenie do Pracowniczych planów kapitałowych (PPK) pracodawców należących do sektora finansów publicznych oraz wszystkich pozostałych, którzy dotąd nie byli objęci tym obowiązkiem.
W e-book będą mogli Państwo znaleźć:

  • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
  • Czy jest obowiązek przystąpienia do PPK?
  • Progi wiekowe, kogo dotyczą/ nie dotyczą nowe przepisy
  • Jak wykonać wdrożenie?

I dużo NOWYCH informacji, które warto znać. Zapraszamy!