Gdybyśmy chcieli na zakładce, na której występuje lista mieć dane, które będą ujmować zapisy w sposób analityczny należałoby zrobić osobną listę. M.in. po to by szybkość obsługi listy w układzie podstawowym była zachowana. Wyciąganie dodatkowych danych analitycznych do podsumowań obciąża listę i powoduje uruchomienie workerów, których ładowanie trwa dłużej. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest stworzenie podlisty listy głównej, na której wyciągamy jakieś dodatkowe workery, uzyskujemy dodatkowe informacje. Przedstawimy przykładowy przykład w moduł handel, na liście FV sprzedaży:

W przypadku FV sprzedaży chcielibyśmy wiedzieć, które dokumenty są zapłacone, a które nie i w jakim stopniu. W związku z tym tworzymy osobną listę analityczną. Z menu Folder wybieramy Listę.Podajemy nazwę, np. Płatność do dokumentów oraz zatwierdzamy dla kogo ta lista będzie dostępna.Nagłówek zakładki zmienił Nam się na podaną wcześniej nazwę „Płatność do dokumentów”. A ścieżka do tej zakładki jest pokazana w lewym dolnym rogu. Klikając folder możemy zobaczyć Naszą założoną nową listę, która jest udostępniona w strukturze modułu.Kształt przedstawia się standardowy, a chcielibyśmy uzyskać bardziej analityczny wygląd tej listy. W tym celu wywołujemy Organizator. Włączamy zakładkę „Pola”. Wyszukujemy Workers, a następnie Płatność dokumentu. Z tych płatności wyciągamy następujące właściwości „Do rozliczenia” i „Rozliczono”. Wartości dotyczą wartości Brutto w takim razie nie potrzebne Nam są dane jak Netto oraz VAT, usuwamy te kolumny. W ten sposób lista zawiera tylko niezbędne dla Nas dane. I zarazem są to dane w nowym ujęciu, mianowicie w kontekście rozliczenia dokumentu.UWAGA: Do każdej listy można utworzyć własną podlistę.